Klimaat Compensatie

Klimaatcompensatie kan het broeikaseffect helpen verminderen. We zorgen allemaal voor uitstoot van het broeikasgas CO2. Uitstoot die je niet kunt vermijden, maar kun je wel compenseren.

Bij klimaatcompensatie zorg je ervoor dat er, in ruil voor de CO2-uitstoot die jij veroorzaakt, ergens anders minder CO2 wordt uitgestoten of CO2 uit de lucht wordt gehaald. Daarmee compenseer je jouw CO-uitstoot.

Doe meeĀ en ga naar www.treesforall.nl en berekenĀ je CO2-uitstoot: